Welkom | Jan-07 | Dec-'06 | Nov-'06 | Okt-'06 | Sept-'06 | Aug-'06 | Juli '06 | Jun-'06 | Mei-'06 | Apr-'06 | Mrt-'06 | Nieuws Leiden | Nieuws archief | Disclaimer | Brw wedstrijd Hillegom

 

Algemene voorwaarden:

Algemeen:
Deze website dient ter algemene informatievoorziening over de hulpverlening in de bollenstreek. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Auteursrecht:
De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, foto's, inhoud en rangschikking berusten bij de webmaster van www.112bollenstreek.nl, www.112.bollenstreeknet.nl Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopieren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over de hulpverlening in de Bollenstreek.

Disclaimer:
De website wordt met uiterste zorg samen gesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan onjuistheden kunnen echter voorkomen. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De webmaster kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De webmaster aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Copyright:
Op alle foto's en materialen van deze internetpagina's berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd vermeld te worden dat deze zijn genomen door www.112bollenstreek.nl, www.112.bollenstreeknet.nl  Stuur even een e-mail naar ons om te vertellen waar de foto geplaatst wordt. Alle foto's en materialen zijn en blijven eigendom van de webmaster. Bij misbruik van foto's brengen wij € 100,- in rekening per gebruikte foto.

Gelinkte site's:
Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door de webmaster van www.112bollenstreek.nl, www.112.bollenstreeknet.nl  wordt onderzocht of geanalyseerd. De webmaster draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan de website. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat www.112bollenstreek.nl, www.112.bollenstreeknet.nl  de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkt internetsites vindt op eigen risico plaats; De webmaster aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. De webmaster van www.112bollenstreek.nl, www.112.bollenstreeknet.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beeindigen zonder rede van opgaven.

Laatste wijziging op: 26-09-2008 11:58